Savaştepe Belediyesi

Savaştepe Belediyesi

Okulumuz ilk olarak Eğitmen Kursu olarak 1938 de Manisa’nın Horoz Köyü’nde açılmıştır. Kursu ilk kuran o günlerde çifteler köy enstitüsü müdürü Rauf İnan’dır. Kursun ikinci devresi, 1939 yılında İzmir İlköğretim Müfettişliği görevinde bulunan Ferit Oğuz Bayır tarafından açılmıştır. 1940 yılında da kursun üçüncü devresini açmaya Sıtkı Akkay görevlendirilmiştir.

Sıtkı Akkay 1941 yılında okulun kuruluşu ile ilgili yaptığı radyo konuşmasında Horoz Köyü ve horoz Köyden kursun ayrılış nedenlerini şöyle anlatmaktadır.

“Horoz Köy, Eğitmen Kursu’nun çalışmalarına elverişli bir muhit değildi. Manisa vilayeti içinde kursu kurmaya elverişli yer aranmış, biraz müsait görünen ve Hususi Muhasebeye (özel idare) ait bir kısım arazi satın alınmak istenilmiştir. Fiyat yönünden vilayetle anlaşma mümkün olmadığı için vazgeçilmek zorunda kalınmıştır.”

Bu olayın ardından bakanlık kursun Balıkesir’e taşınmasına karar verir. Bakanlık Müfettişi Hayrullah Örs Savaştepe’ye Kursun taşınmasını uygun bulur. Bu emir Horoz Köy 3. Dönem Eğitmen Kursu Müdürü Sıtkı Akkay’a iletilir.

Sıtkı Akkay kursunu taşıyacağı köyü görmeye ve barınacak yerleri hazırlamaya köy ve köylü hakkında fikir edinmek üzere 1940 yılı başlarında Savaştepe’ye gelir. Köy ve köylü ile ilgili ilk izlenimleri hiç olumlu değildir.Ancak daha sonra köylü razı edilmiş ve kurs Horoz köyden Savaştepe’ye nakledilmiştir.

Sıtkı AKKAY taşınma ve Savaştepeye yerleşme olayını hatıralarında şöyle anlatır;

16 Nisan 1940 da iki vagon eşya, büyükbaş 7, küçükbaş 18 hayvanla Savaştepe’ye geldim. Vagonları boşaltınca kursun yerleşeceği yere kadar eşyamızı taşıyacak işçi ve araba bulamadım. Köylü yine beni görünce kaçıyor, saklanıyordu. Yabancı köylerden gelme birkaç adam ve araba ile işlerimi görmeye başladım. Onlara kasten normalin üstünde işçi ücreti veriyordum. Parayı haber alan köylüden işimizi görmeye talip çıkmaya başlayanlar oldu. Bunlar zamanla çoğaldılar.

1940 mayısında 80 mevcutlu eğitmen kursumuz çalışmaya başladı. 20 Haziran 1940 ta Enstitüye 40 öğrenci aldık. Savaştepe’de bunları ilkokulun alt katı ile bir mescide yerleştirmiştim. İnşa işleri için beklemekteyiz. Emir gecikiyordu. Yalnız toprak tedariki işi ile meşgul oluyordum. 1 Eylül 1940 da inşa işlerine başlamak üzere tahsisat geldi. 4 Eylül 1940 da köyün eski mezarlığında tek katlı, tek odadan ibaret, çok amaçlı kullanımı olan bina yapmayı kararlaştırdık.

7 Eylül 1940 da Umum müdürümüz İsmail Hakkı Tonguç köyümüzü ve enstitümüzü görmeye geldi. Yapmayı düşündüğümüz binaların yerini, projeleri ve inşaat malzemelerimizi inceledi. Yapı işlerimizin süratlendirilmesi için gerekli tedbirler aldılar. Bu arada 250 öğrenci daha almak için emir almıştık. İtiraf etmeye mecburum ki inşaat hususundaki bilgilerimiz zayıf, tecrübelerimiz yok denecek kadar azdı.

Buna rağmen yalnız irade kuvvetimize güvenerek bütün hızımızla inşaata başladıkEskişehir- Çifteler Köy Enstitüsünden 22 kişilik bir öğrenci grubu yardımımıza geldiler. Büyük gayret ve fedakarlıkla çalıştılar. Onların yol gösterici hizmetlerini, yardımlarını Enstitümüz her zaman şükranla anar. Dört ay içinde 300 öğrencinin her türlü ihtiyacını karşılayacak bir okul binası ile, bir yemekhane, bir mutfak, hamam, çamaşırhane ve bir idare binası yaparak içersine girdik. Binalarımız bir sathı mailde (meyilli bir arazi) 10 yıl önce terk edilmiş mezarlık(Şimdiki Hükümet Binası ve Ceylan Parkın bulunduğu yer)üstüne yapıldı. Burası Enstitümüzün bir kısmını teşkil etmektedir.”

Çakmak mevkiine yerleşme çalışmaları hakkında şöyle demektedir Sıtkı Akkay;

“Geçici yerleşim yerimizden asıl sahamız bir kilometre uzaklıktadır. Arızalı bir sahadan geçen yolu yapmayı ön plana aldık. Yarma, doldurma, 7 menfez, 12 metre boyunda bir köprüsü olan yolumuz çok uzun uğraşmalarla meydana gelmiştir. (Bu yol ve Köprü halen kullanılmaktadır)

Enstitümüzün vaziyet planı ile binaların projeleri için memleket mimarları arasında bir müsabaka açıldı. Yüksek Mimar Tahir Tuğ birinciliği kazandı. Çakmak mevkiinde bu planlara göre yeni inşaata başladık. Şimdiye kadar bu projelerden dört depo, bir ahır, bir öğretmen evi ile bir okul binası yapabildik. Tuğla, kiremit, taş ve kireç ihtiyaçlarımızı kendimiz hazırladık. Bu yıl 280 bin tuğla , 120 bin kiremit yaptık. Bölgemizde inşaat malzemesinden en güç tedarik olunan kumdur. 40-80 km. uzaklıktaki istasyonlardan vagonla nakledilmektedir.

Motorlu taşıtlara kavuştuğumuz zaman bu ihtiyaç daha müsait şartlarla temin olunabilecektir. Şimdilik nakil ve ziraat işlerinde biricik vasıtamız manda arabalarıdır. Toprak yollar bizi manda arabası kullanmaya mecbur ediyor”

17 Nisan 1940 yılında çıkarılan 3803 sayılı Köy Enstitüleri kanunu ile kurulan 21 Köy Enstitüsünün her birinin öğrenci alacağı iller belirlenmişti. Buna göre Savaştepe Köy Enstitüsü Kütahya, Çanakkale ve Balıkesir valilikleri sınırları içindeki köylerden öğrenci alacaktı.

Bu çalışmalarla ve bu şartlarla 1940 yılında eğitim ve öğretime başlayan Savaştepe Köy Enstitüsü ilk mezunlarını 1943 de vermiştir. 1951-1952 yılına kadar beş yıl öğrenim süreli Köy Enstitüsü olarak varlığını sürdürmüş 1951 yılında Köy Enstitülerinin proğramları klasik ilk öğretmen okullarının proğramlarıyla birleştirilmiş, 1954 yılında da 6234 sayılı yasayla Köy Enstitüleri’nin tümüyle kapatılması sonucu Savaştepe Köy Enstitüsü de altı yıl süreli İlk öğretmen okuluna dönüştürülmüştür.

1971-1972 öğretim yılında yedi yıllık öğretmen lisesi haline getirilmiş ve bu uygulamaya da 1975- 1976 öğretim yılında son verilmiştir. Bu tarihten 1990 yılına kadar altı yıllık öğretmen lisesi olarak varlığını sürdürmüş ve bu mezunlar öğretmen olamamışlardır. Kuruluşundan bu tarihe kadar 4927 ilkokul öğretmeni mezun vermiştir.

1976-1979 yılları arasında İki Yıllık Eğitim enstitüsü statüsü de alan okulumuz bu dönemde de 946 ilkokul öğretmeni mezun etmiştir.

Lise düzeyinde eğitim öğretim veren Öğretmen Lisesi 1990-1991 den itibaren ortaokul son sınıflardan merkezi sistem sınavla öğrenci alan, hazırlık sınıfı bulunan, yabancı dil ağırlıklı Anadolu Öğretmen lisesine dönüşmüştür.

Bugün 500 civarında öğrenci okumakta olup öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim proğramlarına öğrenci hazırlamaya devam etmektedir.

Okulumuzun kuruluşundan bu güne bir çok ünlü eğitimci, politikacı, hukukçu, doktor vb. mesleklerde isimler yetiştirmiştir.Bunlarla ilgili bilgilere Okulumuz mezunları bölümünden ulaşabilirsiniz.