Savaştepe Belediyesi

Savaştepe Belediyesi

TAŞINMAZ KİRA ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR             Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı Sarıbeyler Mahallesi’nde bulunan taşınmaz Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 25 Nisan 2023 salı günü saat 11.00 de Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.             Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz mal: S.NO […]

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Ve İlave Uygulama İmar Planı

İlçemiz Hürriyet Mahallesi 152 ada 61-66-67-68-69-70-286-287 ve 288 nolu parsellerin “ Hastane Alanı” amaçlı UİP Değişikliği ve İlave UİP  Savaştepe Belediye Meclisince 01.12.2022 tarih 2022/69 karar sayısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.02.2023 tarih 140 karar sayısı ile onaylanan  1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği ve İlave UİP 10.03.2023 – 08.04.2023 tarihlerinde Belediyemiz 2. Katında Duyuru panosunda […]

TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1– Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı bulunan taşınmaz Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 07 Mart 2023 salı günüsaat 11.00 de yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır.             Satışı yapılacak taşınmaz mal: Sıra Mahallesi Ada Parsel M² Cinsi Muhammen Bedeli (KDV Hariç) Geçici Teminatı 1 Yukarıdanişment 135 46 32.524,32M² […]

TAŞINMAZ KİRA ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesine bağlı Yunakdere Mahallesi’nde bulunan taşınmazlar Savaştepe Belediye Başkanlığı tarafından 21 Şubat 2023 salı günü saat 11.00 de yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.             Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz malların: S.NO MAHALLE CİNSİ ALANI M² ÖDEME Muhammen Bedeli      TL Geçici Teminat Tutarı TL KİRA MÜDDETİ […]